Hàng túi giấy có sẵn giá chỉ 3000đ

Túi giấy kích thước 17x7x22cm

Hàng sẵn để khách lựa nhé, giá áp dụng mua từ 100 cái trở lên. Hotline: 0933996282

Túi giấy kích thước 17x7x22cm
Túi giấy kích thước 17x7x22cm
Túi giấy kích thước 17x16x7cm
Túi giấy kích thước 17x16x7cm
Túi giấy kích thước 24x25x7.5cm
Túi giấy kích thước 24x25x7.5cm